RUNT HÖRNET10 Jul 2019

VATTEN BLIR ENERGI

En båt som omvandlar havsvatten till energi.

Stockholm har haft finbesök, nämligen världen första båt som omvandlar havsvatten till energi. Båten låg förtöjd nedanför Kungliga slottet på Skeppsbron i början av sommaren och var öppen för allmänheten att besöka

Den franska ombyggda maxikatamaranen Energy Observer är på världsturné med uppdrag att testa avancerad teknik i extrema förhållanden, för att bidra till en snabbare utveckling och ökad användning av gröna energisystem inom sjöfarten. Båten har redan tillryggalagt över 11 000 sjömil och gjorde sin 38e anhalt i Stockholm den tidigare den här månaden för ett åtta dagar långt besök. Genom den medföljande utställningen fick allmänheten upptäcka de olika energilösningarna och lära sig mer om den sex år långa världsturnén.

Energy Observer vill uppmärksamma Sveriges initiativ för en grön energiomställning. Stockholm utsågs år 2010 till Europas första miljöhuvudstad och Sveriges mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. Möten med pionjärer och beslutsfattare för ett grönare samhälle står på agendan.

Katamaranen var tidigare en tävlingsbåt i maxikatamaranklassen, som helt och hållet har byggts om för sitt nya syfte som framtidslaboratorium. Båten är 30,5 meter lång och 12,80 meter bred.

Frankrikes före detta miljöminister, Nicolas Hulot, är ambassadör för båten och president Emmanuel Macron har gett projektet sitt officiella stöd. Energy Observer är Frankrikes första ambassadör för FNs 17 hållbarhetsmål och har även officiellt stöd av Europeiska kommissionen, UNESCO och IRENA.

VÅRA UTGÅVOR